nasd
lang 1

Strani jezici

Rad u malim grupama do 3 i do 6 polaznika za djecu i odrasle.
Interaktivna ciljana predavanja.
Aktivna konverzacija od početka.
Individualna predavanja u skladu s vašim potrebama.
In house tečajevi za tvrtke.

menu slika 2

Pisani prijevodi i lektura

Prijevodi i lekture tekstova opće i stručne tematike na preko 20 svjetskih jezika.
Prijevodi istovjetni izvorniku, formatirani i grafički obrađeni.
Potpuna suradnja s klijentom.
Isporuka u zadanom roku.

certified-translation22

Ovjereni prijevodi

Službeni prijevodi diploma, svjedodžbi, rodnih listova, ugovora, certifikata, natječajne dokumentacije…
Sudsko tumačenje na upravnim procesima,
sudskim ročištima, vjenčanjima…
Brz, kvalitetan i lektoriran ovjereni prijevod na preko 20 svjetskih jezika.
Ovjereni prijevodi isporučeni u zadanom roku.

slide1_v2

Usmeni prijevodi

Konferencijsko prevođenje: konsekutivno i simultano
Vrhunski tim iskusnih prevoditelja i specijaliziran tehnički tim.
Prevođenje poslovnih sastanaka i seminara.
Usmeno prevođenje osobnih i poslovnih telefonskih razgovora.

strani jezici

Tečajevi za odrasle i mlade

Predavanja za djecu i mlade organizirana su u skupinama do sedmero polaznika.

Za najmlađe, odnosno predškolce (dob 4 – 5 godina) predavanja su organizirana kao interaktivne kreativne radionice.

Program radionica odvija se uz upotrebu audiovizualnih materijala, didaktičkih igara, pjesama i plesa prilagođenih najranijoj dobi učenja stranog jezika.

home_language_languages

Facebook