U ponudi usluga nudimo i usluge lekture i korekture.

Lektura je proces ispravljanja pisanog teksta s obzirom na gramatičku i pravopisnu normu, a u skladu s funkcionalnim stilom standardnog jezika kojem lektorirani tekst pripada (u hrvatskom jeziku to su književno-umjetnički, publicistički, znanstveni, administrativni te razgovorni stil).

Korektura je proces ispravljanja slučajnih (tehničkih) pogrešaka u tekstu koje su nastale zbog brzine ili nepažnje pri unosu teksta.

Ponudu za lekturu/korekturu zatražite OVDJE.