Predavanja za odrasle organizirana su u skupinama do troje odnosno do šestero polaznika.

Kad je riječ o radu u skupinama, prilagodbe metoda, programa i intenziteta učenja u idealnom su omjeru uravnotežene i u skladu s potrebama i željama svih polaznika u skupini uz stalno poticanje aktivnog sudjelovanja svih polaznika u nastavi.

Na svim razinama učenja jezika gramatiku i jezične konstrukcije svladava se kroz komunikaciju, stoga se čak i u početnika potiče  konverzacija kao jezična vještina kojom se uspješno prevladava inhibicija i rješava strah od komunikacije na stranom jeziku.

Polaznici mogu odabrati sljedeće vrste tečaja:

> opći jezični tečaj
> konverzacijski tečaj
> tečaj poslovnog jezika

Intenzitet predavanja: 2 x 90’, 1 x 90’

Tečajevi su usklađeni s preporukama Vijeća Europe, odnosno s Europskom jezičnom mapom (razine A1 – C2).

Besplatno savjetovanje i ponudu zatražite OVDJE.